โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :