ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
335 ถ.รอบเมืองใน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-560986
Email : metheewudthikorn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน