โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน