โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเมธีพิทยา
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเมธีพิทยา (ม.ธ.)
จังหวัดพิจิตร
 
เขียวเหลืองของเราชาวเมธี
ศรัทธามียิ่งใหญ่ในดวงจิต
จะสร้างสรรค์ครรลองของชีวิต
เพื่อพิชิตความเขลาเยาวชน
 
ให้เรียนโลกเรียนวิชาจนสามารถ
รู้ฉลาดรู้เลศรู้เหตุผล
รู้มานะเพียรสู้รู้อดทน
ทุกคนรู้จักสร้างทางชีวิต
 
** เราเทิดทูนบูชาเมตตาธรรม
เพื่อน้อมนำสุขสันต์นั้นมาให้
สงบสุขร่มเย็นอิ่มเอมใจ
มีอยู่ในทั่วแดนแคว้นเมธี
 
ปณิธานหาญกล้าฟ้าประจักษ์
เอกลักษณ์สูงนักในศักดิ์ศรี
จะยึดมั่นถือมั่นหมั่นทำดี
ให้เมธียืนอยู่คู่ฟ้าดิน (ซ้ำ) **  ฟังเพลงมาร์ชเมธีพิทยา  https://drive.google.com/file/d/0ByWBF83mlKO6LVlqbVYwdTJxYzQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-QkB3BXEaXhbhoWl7i2fDUw