โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร