โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ภาพกิจกรรม
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้่อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นายปํญญา โสดถานา
ผู้่อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นายปํญญา โสดถานา
น.ส.สุดารัตน์
นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
นายอภิชาติ ด้วงฉุน
ผู้่อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นายปํญญา โสดถานา
นางสาวศิริพร เคียนยี่คิ้ว
นางภัครมัย ด้วงฉุน
นางบุษกรณ์ ท้าวทอง
ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,16:52   อ่าน 208 ครั้ง