โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ์ฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ โรงเรียนเมธีพิทยา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,11:18   อ่าน 222 ครั้ง